Verkiezingen 2018 en formatie

Standpunten voor de verkiezingen
Op de volgende manieren hebben de politieke partijen vooraf hun verkiezingsstandpunt over de Trekdijk duidelijk gemaakt:
  1. Door het instemmen van de 5 coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie op 22 januari 2018 met de exploitatieopzet Trekdijk. Met uitzondering van CDA-er Jan Zwemer gingen zij akkoord met een krediet van € 5 miljoen om de Trekdijk te ontwikkelen tot een bedrijventerrein van 18 hectare tot en met de zware milieucategorie 4.1.
  2. Door hun standpunt te geven over de stelling: Aan de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland mogen bedrijven komen van een zware milieucategorie met buitenopslag, die dag en nacht hinder kunnen veroorzaken en nauwelijks banen opleveren De reactie van alle partijen is onverkort in de dorpskrant van februari 2018 opgenomen.
  3. Via de reactie van alle partijen in de StemWijzer van Middelburg bij stelling 10 over bedrijventerreinen.
  4. Via de reactie van de partijen in de Kieswijzer van de PZC bij stelling 4 "De Trekdijk moet een bedrijventerrein worden".
Conclusie
" PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie hebben zelfs geen problemen met de zware milieucategorie 4.1. In tegenstelling tot de LPM en andere oppositiepartijen wilden zij voorkomen dat een besluit over de Trekdijk over de verkiezingen werd getild.
" De LPM ziet geen noodzaak om tot ontwikkeling over te gaan, zolang niet duidelijk is dat er echt behoefte aan is en alternatieven niet haalbaar blijken. Pas in uiterste noodzaak, als Middelburg anders een artikel-12 gemeente zou worden, na overleg nieuwe stijl met omwonenden en belanghebbenden.
" D66 wil dat leefbaarheid van Nieuw- en Sint Joosland voorop staat, dus geen bedrijven van milieucategorie 3 en 4 en onderzoek naar duurzame alternatieven.
" GroenLinks en de SP willen dat de polder aan de Trekdijk behouden blijft.

Na de verkiezingen
De LPM is evenals in 2014 de grote winnaar van de verkiezingen. Ze gaan van 4 naar 6 zetels en zijn daarmee verreweg de grootste partij. Ook GroenLinks boekt forse winst. Ze worden de derde partij achter de LPM en CDA en gaan van 2 naar 3 zetels. De PvdA was in 2014 nog de grootste partij, maar zakt na 2 opeenvolgende verkiezingsnederlagen naar de vijfde partij in grootte met 3 zetels.

Dankzij de massale protesten door de inwoners van Nieuwland, waarbij de SP een belangrijke rol speelde, werd de Trekdijk een belangrijk onderwerp bij het informatieproces. Vooraf noemt iedere partij de 5 belangrijkste punten voor een coalitieakkoord, zie pag. 2 van het matrixoverzicht. Hierbij geeft de LPM een uitgebreide stapsgewijze aanpak ( ** zie onderaan deze pagina ). Het CDA, de VVD, de PvdA en ChristenUnie vinden de Trekdijk niet ťťn van de vijf belangrijkste punten voor het coalitieakkoord. Wat hen betreft bleef het bij het door hen genomen besluit. Van de vorige coalitie vindt alleen de SGP dat er afspraken gemaakt moeten worden.

Aanvankelijk gaven de informateur(s) aan dat het financieel onverantwoord is om de Trekdijk af te boeken. Het zou de gemeente eenmalig € 6,5 miljoen en structureel € 140.000 kosten. Deze bedragen werden 4 dagen later zelfs verhoogd naar € 7,3 miljoen eenmalig en € 154.000 structureel.
Het leidt dit tot een nieuwe matrix. Hier is o.a. aangeven in hoeverre, gezien de financiŽle problematiek, de verschillende partijen in een coalitie bereid zijn om elkaar met de Trekdijk tegemoet te komen.
Volgens de informateurs bleek GroenLinks ook in de gesprekken hiertoe onvoldoende bereid. Hierdoor viel de door ons gehoopte coalitie, waarin naast de LPM ook GroenLinks, af.

Voorlopige uitslag

Nieuwe coalitie van LPM, CDA, VVD en SGP
Het leidt uiteindelijk tot een advies van de informateurs voor een coalitie van LPM, CDA, VVD en SGP.
Dus een coalitie van de LPM met 3 partijen, die vlak voor de verkiezingen hebben gekozen voor een bedrijventerrein van 18 hectaren tot en met milieucategorie 4.1. Een buitengewoon lastige positie voor de LPM, zeker gezien de enorme financiŽle opgaven voor de coalitie.

Men komt een coalitieakkoord overeen genaamd: Werkprogramma 2018-2022. Zie pag. 10 over de Trekdijk.
Als uitwerking van dit coalitieakkoord is besloten tot een participatieproces Trekdijk.

Dat de PvdA door opnieuw een verkiezingsnederlaag na jaren in de oppositie belandde, deed uiteraard pijn.
In het lokale partijblad RODE JET beschuldigt de PvdA de LPM al bij voorbaat van kiezersbedrog. De PvdA besefte blijkbaar als geen ander, dat gezien het standpunt van het CDA/VVD/SGP-blok van de coalitie, het door de LPM afgedwongen participatieproces, echt geen wezenlijk andere invulling van de Trekdijk zou opleveren.
Het artikel leidde tot een open brief van Piet Kraan van de LPM aan het bestuur van de PvdA te Middelburg.


*) Volgens de officiele verkiezingsuitslag heeft de LPM in Nieuwland 190 stemmen gekregen en is de kiesdeler 772,4. Dit komt overeen met ľ zetel voor de LPM. Klik hier voor de voorlopige uitslag van alle partijen in Nieuwland.

**) In het matrixoverzicht van de LPM stond onder punt 2 letterlijk:
Trekdijk. Eerst vaststellen dat afboeken niet kan. Twee jaar de tijd nemen om een en ander rustig te bezien en om te bezien of er niet kan worden gekomen tot afstel. Lukt dat, prima. In 2020 staan we er heel wat florissanter voor immers. Lukt dat niet dan moeten we wel weten welke alternatieven er zijn. Dus die moeten ook in die periode dan wel zijn onderzocht. Lukt dat dan zijn we alsnog uit de brand. Lukt dat niet dan zal in ieder geval de categorie 3 en 4.1 er af moeten. Lukt dat dan verder overleg over hoe en wat. Lukt ook dat niet dan zal er in ieder geval een oplossing moeten komen om de overlast tot een absoluut minimum te beperken. Daarbij is ook van belang dat een eventuele gang naar de raad van state ook een kleine twee jaar kan gaan duren, oftewel tot kort voor de komende verkiezingen. Dan weer nieuwe kansen.

Voor meer informatie over het advies van de informateurs, zie ( en/of beluister ) de raadsvergadering van 5 april 2018.