Scenario 1 werkgroep Trekdijk

Korte toelichting

Dit scenario "Werklandgoed" voorziet in een bedrijventerrein, een motel voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en een tijdelijk kleinschalig zonnepark onder de hoogspanningslijn.

Daarnaast sportvelden met een Multi Functioneel Centrum (MFC) als kleed- en kantineaccommodatie, tevens gezondheidscentrum (huisarts- en /of fysio- en/of tandartspraktijk. Mogelijk zelfs ook bruikbaar voor bijeenkomsten voor bewoners van Nieuwland en de Mortiere.

Tenslotte veel ruimte voor 'groen', een waterpartij en aan de oostzijde van het plangebied een recreatieve Trekdijk-route.

Woningbouw op plaats van de huidige sportvelden

Bovendien woningbouw grenzend aan de dorpskern op de locatie van de verplaatste sportvelden.
Hierbij wordt gedacht aan seniorenwoningen, al of niet met zorgfaciliteiten, en starterswoningen. Dit zal helpen de voorzieningen in het dorp op peil te houden of zelfs uit te breiden.
Daarmee voldoet dit scenario aan de doelstelling van hoogwaardige invulling, houdt rekening met de financiŽle problematiek van de gemeente en kan rekenen op een breed draagvlak van de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en de wijk Mortiere. Bovendien biedt dit plan ook ruimte aan bedrijven.

De tijdelijkheid geldt zowel voor de arbeidsmigrantenhuisvesting als het kleinschalig zonnepark. Dat betekent, dat na verloop van tijd er opnieuw ruimte ter beschikking komt voor andere opties, die dan extra opbrengst genereert!

Klik hier voor de volledige toelichting.

Klik hier voor de kanttekeningen van het college.

Klik hier voor de financiŽn.

Klik hier voor de reactie van de werkgroep op de kanttekeningen en de financiŽn.


Voor meer informatie over alle scenario's en raadsstukken, zie agendapunt 15 van de raadsvergadering van 14 november 2019.