Werkgroep Trekdijk

2016: Oprichting werkgroep Trekdijk
In het voorjaar van 2016 is door het bestuur van de dorpsvereniging van Nieuw- en Sint Joosland besloten de werkgroep Trekdijk op te richten. Dat was nadat onze toenmalige dorpswethouder en tevens wethouder financiŽn op de dorpstafel uitlegt dat Middelburg een financieel probleem krijgt als de Trekdijk niet als bedrijventerrein in exploitatie wordt genomen.
Onder grote druk had eind 2015 al een verdeelde raad ingestemd met een actieplan Grondbedrijf. In dit plan was voorzien dat de Trekdijk volledig als bedrijventerrein zal worden uitgegeven en daardoor zelfs op papier winstgevend wordt.
Voldoende redenen voor het bestuur om niet af te wachten, maar een werkgroep samen te stellen. De werkgroep krijgt als taak zich namens de dorpsvereniging te verzetten tegen de dreigende overlast bij de komst van een bedrijventerrein aan de Trekdijk. Bij voorkeur is ook een bestuurslid van de dorpsvereniging lid van de werkgroep.
Kort na aankoop van de Trekdijk-gronden door de gemeente heeft de dorpsvereniging in haar statuten de doelstelling van artikel 3 al uitgebreid met lid 2 om sterker te staan bij eventuele juridische procedures.

In de dorpskrant van juni 2016 is de samenstelling van de werkgroep bekend gemaakt:
 • Wim Staat ( voorzitter en bestuurslid dorpsvereniging )
 • Andrť Vluggen ( secretariaat )
 • Hans van Hal ( beheer dossier en bestuurslid dorpsvereniging )
 • Pedro van Sluijs ( aanwonende Trekdijk )
Willy Oorthuijsen heeft toegezegd de werkgroep te adviseren voor de aspecten natuur en milieu. Willy heeft eerder heel nuttig werk verricht in de voormalige werkgroep Geen Grootschalige Zwijnerij, toen Nieuwland zich met succes verzette tegen de komst van mega varkensstallen.

Na de raadsverkiezingen van 2018 besloot het nieuwe college tot een participatieproces Trekdijk. Namens de werkgroep Trekdijk is hieraan deelgenomen door John de Rijke, Hans van Hal en juridisch adviseur Ron Thiry.

Huidige samenstelling werkgroep Trekdijk
 • John de Rijke ( voorzitter )
 • Hans van Hal ( beheer website )
 • Pedro van Sluijs ( aanwonende Trekdijk )
 • Willy Oorthuijsen ( natuur en milieu )
 • Dana Schouw
 • Harrie Kokx
 • Jan Zwemer
 • Jos Vastenhout ( bestuurslid dorpsvereniging)


Update februari 2022
Hans van Hal