Scenario 6 bedrijventerrein

Korte toelichting
Dit scenario gaat uit van het oorspronkelijk plan waar de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA, SGP en ChristenUnie op 22 januari 2018 mee hebben ingestemd. Een bedrijventerrein van netto 18 hectaren voor bedrijven tot milieucategorie 4.1.
Op basis hiervan vormt deze invulling ťťn van de acht mogelijke scenarioís. Als de raad in november 2019 geen nieuw besluit had genomen, zou dit oorspronkelijke plan van kracht blijven.

Dit plan is gebaseerd op:
1. Raadsvoorstel Vaststellen exploitatieopzet Trekdijk
2. Punt 8 van amendement 18-16-2 van D66 en LPM.
3. Amendement 18-16-3 van de PvdA en ChristenUnie.
Overigens nadat hiervan punt 7 als volgt is gewijzigd:
- Geen vestiging van bedrijven in de milieucategorie 4.1 of hoger is veranderd in "geen vestiging hoger dan 4.1";

Van belang is tevens punt 12 van het amendement:
- Bij het bestemmingsplan een norm ten aanzien van de werkgelegenheid vast te stellen (uitgangspunt is de ooit genoemde norm van 25 arbeidsplaatsen per ha);

Klik op de link voor alle genomen besluiten.

Een geheime exploitatieopzet maakt deel uit van het raadsvoorstel. Zie hierover onze uitgebreide analyse.Klik hier voor de volledige toelichting.

Klik hier voor de kanttekeningen van het college.

Klik hier voor de financiŽn.

Klik hier voor de reactie van de werkgroep op de kanttekeningen en de financiŽn.


Voor meer informatie over alle scenario's en raadsstukken, zie agendapunt 15 van de raadsvergadering van 14 november 2019.